Oferta dla kolonii i firm

Prowadzimy kursy Windsurfingu dla: firm, zielonych szkół, kolonii oraz nieformalnych grup zorganizowanych. W grupie naszych klientów grupowych wymienić możemy: kluby pływackie, kluby narciarskie, organizacje pozarządowe, fundacje. Najlepszym okresem na rezerwację takiego szkolenia jest pierwszy kwartał roku. Na cenę kursu dla grup mają wpływ takie czynniki jak: ilość uczestników, ilość zakupionych godzin, termin dokonania rezerwacji, okres w którym szkolenie ma się odbyć.

Specjalnie dla każdej konkretnej grupy przygotowujemy plan szkolenia dostosowany do wieku i możliwości fizycznych deklarowanych uczestników, który przekazujemy organizatorowi wraz ze wzorem umowy i regulaminem kursu. Obowiązek zapoznania się z powyższymi dokumentami uczestników szkolenia lub ich opiekunów prawnych jest po stronie partnera zamawiającego szkolenie. Nie zapoznanie się uczestników z regulaminem nie zwalnia uczestników szkolenia z jego przestrzegania.

Uczestnikom szkolenia zapewnimy: pianki neoprenowe, kamizelki asekuracyjne, kompletny sprzęt windsurfingowy, niezbędną do przeprowadzenia szkolenia ilość instruktorów. Zabezpieczenie szkolenia w postaci łodzi motorowej, ubezpieczenie nnw w trakcie trwania zajęć.

Ze względu na trwającą pandemię zalecamy kupno we własnym zakresie pianki neoprenowej oraz butów do chodzenia w wodzie. Koszt całego wyposażenie w popularnym markecie sportowym wynosi około 100zł.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Oferta