Kiedy mam się stawić na tygodniowy kurs windsurfingu?

Standardowo na kurs windsurfingu tygodniowy każdy uczestnik powinien stawić się najpóźniej w niedzielę wieczorem, (każdy kurs tygodniowy zaczyna się w poniedziałek o godzinie dziesiątej) czyli w dniu poprzedzającym rozpoczęciem kursu. Jeśli z przyczyn niezależnych od ucznia nie jest możliwe stawienie się w niedziele, proszę stawić się w poniedziałek na kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku większego spóźnienia na kurs tygodniowy proszę o informacje telefoniczną lub mailową o takim fakcie. W przypadku jeśli ktoś nie zgłosi takiego zdarzenia a jednocześnie nie wpłaci zaliczki nie ma pewności że znajdzie się dla niego miejsce w odpowiedniej grupie.

Pierwsze zajęcia są bardzo ważne dla naszych uczestników ponieważ na początku omawiamy wszystkie zasady jakie panują w bazie oraz na wodzie. Nieuczestniczenie w tych zajęciach w części lub w całości nie zwalnia uczestników ze sztywnych i niezmienianych pod kątem bezpieczeństwa reguł które w trosce o uczniów wprowadziła szkoła windsurfingu. W przypadku nie przestrzegania ustaleń przez ucznia, instruktor może odsunąć ucznia od zająć na wodzie. Szkoła windsurfingu w takim wypadku nie zwraca wpłaconych kwot wcześniej kwot. Dlatego prosimy o czytanie regulaminów i stosowanie się do nich.