Co się dzieje z kursem jeśli jest zła pogoda?

Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na przeprowadzenie grupowych lekcji windsurfingu, zajęcia te mogą być przeprowadzone po południu godzina 16 tego samego dnia, lub w dniu następnym. Takie warunki jak: absolutny brak wiatru, zbyt duża siła wiatru, burza z piorunami, bardzo duży deszcz są podstawą do przeniesienia zajęć. W przypadku braku wiatru instruktor może podjąć decyzję o ćwiczeniach na rozwinięcie zmysłu równowagi.

Indywidualne Kursy windsurfingu: Jeśli w wyniku anomalii pogodowych lekcje windsurfingu nie mogą się odbyć w ustalonym terminie, wszystkie takie zajęcia windsurfingowe zostają automatycznie przeniesione na inny dogodny dla ucznia termin. Musi się on pokrywać z wolnym czasem instruktora prowadzącego pakiet godzin. Każdy kurs windsurfingu indywidualny ważny jest do końca sezonu. Za ostatni dzień sezonu uważa się ostatni dzień pracy instruktorów w sezonie na wodzie.

W przypadku nie wykorzystania wykupionych zajęć z powodów niezależnych od organizatora, organizator nie zwraca wpłaconych środków w całości, lub w części.