Regulamin wypozyczalni

 1. Sprzęt windsurfingowy jest własnością szkoły windsurfingu Wind Sport 20-128 Lublin, ul Lwowska 38/47
 2. Żegluga na desce windsurfingowej dozwolona jest:
  • w godzinach od 9:00 do 21:00
  • przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta;
  • przy widzialności powyżej 2 mil morskich od linii brzegu.
 3. Wszystkie osoby niepełnoletnie w czasie uprawiania żeglugi powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe.
 4. Zabrania się
  • Użytkowania desek windsurfingowych przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub podobnie działającego środka.
  • Używania desek windsurfingowych technicznie niesprawnych.
 5. Koszty naprawy wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia sprzętu pływającego ponosi użytkownik. W takim przypadku wyceny szkody dokonuje pracownik szkoły windsurfingu Wind Sport.
 6. Szkoła windsurfingu Wind Sport ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, oraz odebrać sprzęt w trakcie korzystania z niego osoby wypożyczającej jeśli uzna, że sprzęt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Każdy kto użytkuje jednostkę pływającą jest zobowiązany na wezwanie upoważnionego funkcjonariusza urzędu morskiego przedstawić jednostkę do inspekcji kontrolnej. Osobom naruszającym przepisy porządkowe Zarządzenia Porządkowego Nr2 Dyrektora Urzędu Morskiego z Gdyni z dnia 25 kwietnia 2002r. W sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 metrów oraz nie zatapialne jednostki o długości od 5-8 metrów wymierza się karę pieniężną w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991r. O obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DZ.U.Nr32, poz 131 z póżn. Zmianami).
 8. Szkoła windsurfingu Wind Sport, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki powstałe podczas wypożyczania sprzętu, w przypadku gdy użytkowanie sprzętu odbywa się poza kontrolą instruktorów i obsługi szkoły windsurfingu.
 9. Wypożyczenie sprzętu bez instruktora nie zobowiązuję szkoły windsurfingu do nadzoru nad korzystającym ze sprzętu i dbania o jego bezpieczeństwo.
 10. Wykupienie opcji asekuracja oznacza holowanie wypożyczającego w przypadku gdy wypożyczający będzie miał problemy z powrotem do brzegu.
Więcej w tej kategorii: « Regulamin przechowalni