Regulamin przechowalni

Regulamin przechowalni szkoły Wind Sport w Krynicy Morskiej

  • Przechowalnia sprzętu windsurfingowego dostępna jest dla wszystkich, czynna w godzinach od 10 do18 w każdym dniu tygodnia, od poniedziałku do niedzieli.
  • Przechowalnia przyjmuje sprzęt windsurfingowy od osób pełnoletnich, posiadających ważny dokument tożsamości.
  • Osoba, która zostawia sprzęt windsurfingowy podpisuje oświadczenie, iż pochodzi on z legalnego źródła.
  • Sprzęt windsurfingowy zdeponowany w przechowalni wydawany jest do zajęć na wodzie wyłącznie przez pracownika szkoły Wind Sport.
  • Opłata za przechowanie sprzętu pobierana jest z góry.
  • Po przekroczeniu czasu przechowywania opłata jest naliczana dalej według cennika.
  • Szkoła windsurfingu Wind Sport Krynica Morska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie sprzętu, które zdarzy się w czasie użytkowania przez właściciela.
  • Wind Sport nie odpowiada za następstwa wad ukrytych sprzętu (np. pęknięcie masztu na otaklowanym pędniku).
  • W przypadku odbierania sprzętu windsurfingowego przez "osoby trzecie", fakt ten powinien być zgłoszony na piśmie, a osoba upoważniona do odbioru winna być wymieniona z imienia i nazwiska.